Ajankohtaista tammikuu 2022

Yhdistys on 5.11.2021 pidetyssä vuosikokouksessaan muun muuassa valinnut hallituksen vuodelle 2022.

Yhdistykseltä on pyydetty lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee lakia Oikeuspalveluvirastosta ja siihen liittyviä lakeja talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain, oikeusapulain ja saamen kielilain muuttamiseksi. Lausunnon määräaika on 4.2.2022. Mikäli haluat vaikuttaa yhdistyksen antaman lausunnon sisältöön, voit olla yhteydessä sihteeri Anssi Kyllöseen.

Vuosikokous 2022

Julkiset oikeusavustajat ry:n vuosikokous pidettiin 1.9.2022 Radisson Blu Plaza Hotelissa Helsingissä. Siihen osallistui 14 jäsentä.

Kokouksessa valittiin Heikki Kotajärvi Pirkanmaan oikeusaputoimistosta jatkamaan puheenjohtajana ja Vesa Hannonen Oulun oikeusaputoimistosta jatkamaan varapuheenjohtajana. Uudeksi
rahastonhoitajaksi va littiin Iiris Jokinen Lappeenrannan oikeusaputoimistosta, sihteerinä jatkaa Anssi Kyllönen Pohjois Savon oikeusaputoimistosta. Hallituksen jäseninä valittiin jatkamaan
Päivi Isomaa Lapin ja Sari Vuori Helsingin oikeusaputoimisto. Uudeksi varajäseneksi vali ttiin Jani Ylisaukko oja Länsi Uudenmaan oikeusaputoimistosta. Mirva Sihvonen Helsingin oikeusaputoimistosta jatkaa toisena varajäsenenä. (virkavapaalla). Lisäksi käsiteltiin normaalit vuosikokous asiat liittyen toimintaan ja talouteen.

Lausuntoja

Alkuvuoden aikana Julkiset oikeusavustajat on muun muassa antanut oikeusavustajilta saamiensa palautteiden perusteella oikeusministeriölle lausuntonsa oikeushallinnon toimitila- ja työympäristökonseptista. Todettakoon, että palaute ja käyttäjäkokemukset olivat pääasiassa kriittisiä, mikä lau-sunnossa tuotiin esiin. Tämän lisäksi yhdistys on myös esimerkiksi antanut lausuntonsa ulkomaalaislain muutoksiin liittyen.

Lakimiesliiton valiokunnat

Haku Lakimiesliiton valiokuntiin ja Lakimiesuutisten toimitusneuvostoon on käynnissä. Mikäli olisit kiinnostunut toimimaan Lakimiesliiton valiokunnissa tai toimitusneuvostossa ja haluat Julkiset oikeusavustajat ry:n esittävän sinua, voit ilmoittaa asiasta varapuheenjohtaja Anssi Kyllöselle.