Lausuntoja

Alkuvuoden aikana Julkiset oikeusavustajat on muun muassa antanut oikeusavustajilta saamiensa palautteiden perusteella oikeusministeriölle lausuntonsa oikeushallinnon toimitila- ja työympäristökonseptista. Todettakoon, että palaute ja käyttäjäkokemukset olivat pääasiassa kriittisiä, mikä lau-sunnossa tuotiin esiin. Tämän lisäksi yhdistys on myös esimerkiksi antanut lausuntonsa ulkomaalaislain muutoksiin liittyen.

Lakimiesliiton valiokunnat

Haku Lakimiesliiton valiokuntiin ja Lakimiesuutisten toimitusneuvostoon on käynnissä. Mikäli olisit kiinnostunut toimimaan Lakimiesliiton valiokunnissa tai toimitusneuvostossa ja haluat Julkiset oikeusavustajat ry:n esittävän sinua, voit ilmoittaa asiasta varapuheenjohtaja Anssi Kyllöselle.

Kutsu vuosikokoukseen

Julkiset oikeusavustajat ry:n vuosikokous 2020 pidetään Pirkanmaan oikeusaputoimiston tiloissa (Häkiläpolku 1, Tampere) torstaina 28.5.2020 klo 15:00 alkaen. Kokoukseen voi osallistua paikan päällä tai Skype-yhteydellä.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaisten vuosikokousasioiden ja henkilövalintojen ohella yhdistyksen sääntömuutokset liittyen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan lukumäärään (nykyisten kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan sijaan valittaisiin jatkossa yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja) sekä vuosikokouksen ajankohtaan. Vuosikokous voitaisiin, mikäli sääntömuutos hyväksytään, pitää jatkossa viimeistään marraskuussa. Tällä sääntömuutoksella haluttaisiin mahdollistaa vuosikokouksen pitäminen joustavammin vuoden aikana ottaen huomioon esimerkiksi mahdollisten oikeusavustajien kehittämispäivien ajankohta. Myös säännöissä mahdollistettaisiin jatkossa kokoukseen osallistumien etäyhteydellä.

Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan varapuheenjohtaja Anssi Kyllöselle 22.5.2020 mennessä. Ilmoita samalla, osallistutko kokoukseen paikan päällä vai Skype-yhteydellä.

Mikäli olisit halukas toimimaan jatkossa yhdistyksen hallituksen jäsenenä, voit ilmaista kiinnostuksesi esimerkiksi varapuheenjohtaja Anssi Kyllöselle (anssi.kyllonen(a)oikeus.fi)