Tuleva vuosikokous 2021

Yhdistyksen viime vuonna uudistetut säännöt mahdollistavat yhdistyksen yleisen kokouksen (vuosikokous) pitämisen marraskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen hallitus on linjannut, lähinnä vallitseva korona-tilanne huomioon ottaen, että yhdistyksen vuosikokous pidettäisiin kesälomien jälkeen syys-lokakuun aikana. Toiveena on, että tilanne olisi tuolloin sellainen, että mahdollisimman moni jäsen voisi halutessaan osallistua kokoukseen tautitilanteen estämättä paikan päällä. Kokouksen pitopaikaksi on kaa-
vailtu alustavasti Pirkanmaan aluetta. Kokoukseen osallistuminen tulee joka tapauksessa olemaan mahdollista myös etäyhteydellä, kuten yhdistyksen tältäkin osin uudistetuissa säännöissä sanotaan. Vuosikokouksesta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Ajankohtaista toukokuu 2021

Yhdistyksen vuoden 2021 alkua ovat leimanneet tarkentavat VES-neuvottelut ja lausuntojen antaminen.

Yhdistys on alkuvuoden aikana antanut lausunnon oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista koskevasta virastoselvityksestä sekä videotallennustyöryhmän mietinnöstä koskien suullisen todistelun
vastaanottamista tallenteelta. Viimeisin lausunto on annettu koskien rikosasioiden sovittelupalveluiden siirtoa oikeusministeriön hallinnonalalle.

Edelleen yhdistykseltä on pyydetty lausuntoa muun muassa koskien turvapaikanhakijoita avustavien lakimiesten pätevyyttä (määräpäivä 28.5.). Lausuntopyyntöihin ja annettuihin lausuntoihin voi käydä tutustumassa osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi

Mikäli lausuntojen suhteen on kysyttävää tai haluaisit olla vaikuttamassa annettavien lausuntojen sisältöön, voit olla yhteydessä esimerkiksi yhdistyksen sihteeriin Anssi Kyllöseen.

Oikeuslaitospäivä 2022

Seuraavan Oikeuslaitospäivän valmistelut ovat käynnissä. Oikeuslaitospäivä järjestetään 18.3.2022 Helsingin Messukeskuksessa teemalla ”Roolit ja odotukset oikeusprosessissa”. Yhdistys on mukana päivän suunnittelussa. Toivottavasti mahdollisimman moni oikeusavustajakin merkitsisi päivän jo tässä vaiheessa kalenteriinsa.

Ajankohtaista helmikuu 2021

Yhdistys on antanut alkuvuodesta 2021 oman lausuntonsa koskien selvitysmies Juhani A. Jokisen tekemää selvitys koskien oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista. Yhdistys on omassa lausunnossaan puoltanut viraston perustamista samalla korostaen riittävien henkilöstö- ja muiden resurssien turvaamista. Selvityksessä on esitetty muun muassa nykyisen toimipaikkaver-
koston säilyttämistä, mitä yhdistys myös on puoltanut.

Yhdistykseltä on pyydetty lausuntoa Videotallennustyöryhmän mietinnöstä koskien suullisen todistelun vastaanottamista tallenteelta. Lausunnon määräpäivä on 19.2.2021.

Tarkentavat VES-neuvottelut ovat parasta aikaa käynnissä. Pääluottamusmies Sari Ahon ohella oikeusavustajia on neuvotteluissa edustanut Heikki Kotajärvi ja Mirva Sihvonen. Sihvosen korvaa jatkossa Ulla Riekki.

Lausuntoja

Alkuvuoden aikana Julkiset oikeusavustajat on muun muassa antanut oikeusavustajilta saamiensa palautteiden perusteella oikeusministeriölle lausuntonsa oikeushallinnon toimitila- ja työympäristökonseptista. Todettakoon, että palaute ja käyttäjäkokemukset olivat pääasiassa kriittisiä, mikä lau-sunnossa tuotiin esiin. Tämän lisäksi yhdistys on myös esimerkiksi antanut lausuntonsa ulkomaalaislain muutoksiin liittyen.