Vuoden oikeusavustaja 2023

Hallitus on valinnut Iiro Auriola vuoden oikeusavustajaksi. Iiro toimii julkisena oikeusavustajana Kanta-Hämeen oikeusaputoimistossa.

Auriola on toiminut pitkään paitsi julkisen oikeusavustajan tehtävissä myös aktiivisesti Julkiset oikeusavustajat ry:ssä muun muassa pitkäaikaisena rahastonhoitajana. Lisäksi Auriola on toiminut luottamusmiehenä ja myös piirin yhteistoimintaelimessä.

Koulutusta

Julkiset oikeusavustajat ry järjestää yhteistyössä Invalidiliiton ja Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston kanssa vammaispalvelulakiin liittyvää koulutusta. Ensimmäinen koulutuspäivä pidetään 22.11.2023 kello 9.30 – 16.30 Helsingissä. Yhdistyksen toiveena on, että mahdollisimman moni julkinen oikeusavustaja merkitsisi jo nyt koulutuksen kalenteriin ja osallistuisi koulutukseen, jonka tarkempi paikka ja ohjelma tulee myöhemmin. Toinen koulutuspäivä on suunniteltu helmikuulle 2024.

Kehittämispäivät syyskuussa

Oikeusavun kehittämispäivät järjestetään jälleen syksyllä Oulussa 6.- 7.9. ja Tampereella 13.- 14.9.2023. Yhdistys järjestää kummankin päivän yhteydessä erillisen oikeusavustajille suunnatun iltatilaisuuden.

Julkiset oikeusavustajat ry:n vuosikokous pidetään kehittämispäivien yhteydessä keskiviikkona 13.9.2023 ja paikkana Tampereen Pyynikinharjulla UNITY Tampereen Lounge (osoite Pyynikintie 25-29, 33230 Tampere) kello 18:00 alkaen. Kokouksen yhteydessä osallistujille on tarjolla yhdistyksen tarjoama ruokailu ruokajuomineen. Tarjoilujen vuoksi pyydetään kokoukseen ilmoittautumisia etukäteen Anssi Kyllöselle (anssi.kyllonen(a)oikeus.fi) 18.8.2023 mennessä. Lisätietoja kokouspaikasta ja tarjoiluista;

UNITY Tampere / Sauna Lounge – Katso kuvat ja varaa – Venuu.fi

Mad Finn Brewing Co. – OISPA KALJAA

Oulussa järjestettävien kehittämispäivien yhteydessä pidetään puolestaan yhdistyksen vapaamuotoinen jäsentilaisuus Cafe Roosterissa (osoite Torikatu 26, 90100 Oulu) keskiviikkona 6.9.2023 kello 18:00. Ohjelmassa vapaata seurustelua. Osallistujille on tarjolla yhdistyksen tarjoama ruokailu ruokajuomineen. Ilmoittautumiset Anssi Kyllöselle 16.8.2023 mennessä.

Ajankohtaista huuhtikuu 2023

Yhdistys on saanut alkuvuoden aikana useampia lausuntopyyntöjä, joista hallitus on päättänyt reagoida arviomuistioon koskien pienriitamenettelyä sekä arviomuistiota etäyhteyksistä oikeudenkäynneissä. Yhdistyksen ja muiden tahojen lausuntoihin sekä arviomuistioihin voi käydä tutustumassa osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.

Lisäksi yhdistykseltä on pyydetty lausuntoa koskien arviomuistiota lautamiesten valintatavasta.

Vuosikokous 2022

Julkiset oikeusavustajat ry:n vuosikokous pidettiin 1.9.2022 Radisson Blu Plaza Hotelissa Helsingissä. Siihen osallistui 14 jäsentä.

Kokouksessa valittiin Heikki Kotajärvi Pirkanmaan oikeusaputoimistosta jatkamaan puheenjohtajana ja Vesa Hannonen Oulun oikeusaputoimistosta jatkamaan varapuheenjohtajana. Uudeksi
rahastonhoitajaksi va littiin Iiris Jokinen Lappeenrannan oikeusaputoimistosta, sihteerinä jatkaa Anssi Kyllönen Pohjois Savon oikeusaputoimistosta. Hallituksen jäseninä valittiin jatkamaan
Päivi Isomaa Lapin ja Sari Vuori Helsingin oikeusaputoimisto. Uudeksi varajäseneksi vali ttiin Jani Ylisaukko oja Länsi Uudenmaan oikeusaputoimistosta. Mirva Sihvonen Helsingin oikeusaputoimistosta jatkaa toisena varajäsenenä. (virkavapaalla). Lisäksi käsiteltiin normaalit vuosikokous asiat liittyen toimintaan ja talouteen.

Lausuntoja

Alkuvuoden aikana Julkiset oikeusavustajat on muun muassa antanut oikeusavustajilta saamiensa palautteiden perusteella oikeusministeriölle lausuntonsa oikeushallinnon toimitila- ja työympäristökonseptista. Todettakoon, että palaute ja käyttäjäkokemukset olivat pääasiassa kriittisiä, mikä lau-sunnossa tuotiin esiin. Tämän lisäksi yhdistys on myös esimerkiksi antanut lausuntonsa ulkomaalaislain muutoksiin liittyen.