Bli medlem

Föreningens årliga medlemsavgift är 25 euro.  Bankkontot är FI37 80001270271746. Medlemskap kan man anhålla om via kontaktblanketten under Styrelsen.