Om rättshjälp

justitieministeriets sidor beskrivs rättshjälpen på följande sätt;

”Rättshjälpen innebär att en medborgare kan få ett biträde som hjälper till i en rättslig angelägenhet och att biträdet helt eller delvis bekostas med statens medel. Rättshjälpen omfattar alla slags rättsliga angelägenheter.”

På ministeriets sidor beskrivs också närmare förutsättningarna för att erhålla rättshjälp. Där finns också kontaktuppgifterna till rättshjälpsbyråerna.