Lakimiesliiton valtuuskunnan vaali

 Lakimiesliiton valtuuskunnan vaali on käynnissä ja päättyy 21.10.2021. Ensisijainen äänestystapa on  sähköinen, mutta äänestää voi myös Lakimiesliiton toimistolla arkipäivisin klo 10–14.  

Julkiset oikeusavustajat on asettanut kaksi ehdokasta, joista Jussi Kiiskeä Kotkasta voi äänestää  numerolla 32 ja Mirva Sihvosta Helsingistä numerolla 33. Yhdistys toivoo, että mahdollisimman moni  Lakimiesliiton jäsen käyttäisi äänioikeuttaan valtuuskunnan vaalissa. Tämän ohella oikeusavustajat  voivat tehdä vaalityötä ehdokkaidemme hyväksi ja rohkaista Lakimiesliiton jäseniä äänestämään  nimenomaan oikeusavustajien ehdokkaat valtuuskuntaan. Lisätietoja vaaleista löytyy Lakimiesliiton  sivuilta 

https://www.lakimiesliitto.fi/liitto/vaali/#/