Vuosikokous 2022

Julkiset oikeusavustajat ry:n vuosikokous pidettiin 1.9.2022 Radisson Blu Plaza Hotelissa Helsingissä. Siihen osallistui 14 jäsentä.

Kokouksessa valittiin Heikki Kotajärvi Pirkanmaan oikeusaputoimistosta jatkamaan puheenjohtajana ja Vesa Hannonen Oulun oikeusaputoimistosta jatkamaan varapuheenjohtajana. Uudeksi
rahastonhoitajaksi va littiin Iiris Jokinen Lappeenrannan oikeusaputoimistosta, sihteerinä jatkaa Anssi Kyllönen Pohjois Savon oikeusaputoimistosta. Hallituksen jäseninä valittiin jatkamaan
Päivi Isomaa Lapin ja Sari Vuori Helsingin oikeusaputoimisto. Uudeksi varajäseneksi vali ttiin Jani Ylisaukko oja Länsi Uudenmaan oikeusaputoimistosta. Mirva Sihvonen Helsingin oikeusaputoimistosta jatkaa toisena varajäsenenä. (virkavapaalla). Lisäksi käsiteltiin normaalit vuosikokous asiat liittyen toimintaan ja talouteen.