Ajankohtaista huuhtikuu 2023

Yhdistys on saanut alkuvuoden aikana useampia lausuntopyyntöjä, joista hallitus on päättänyt reagoida arviomuistioon koskien pienriitamenettelyä sekä arviomuistiota etäyhteyksistä oikeudenkäynneissä. Yhdistyksen ja muiden tahojen lausuntoihin sekä arviomuistioihin voi käydä tutustumassa osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.

Lisäksi yhdistykseltä on pyydetty lausuntoa koskien arviomuistiota lautamiesten valintatavasta.