Ajankohtaista toukokuu 2021

Yhdistyksen vuoden 2021 alkua ovat leimanneet tarkentavat VES-neuvottelut ja lausuntojen antaminen.

Yhdistys on alkuvuoden aikana antanut lausunnon oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista koskevasta virastoselvityksestä sekä videotallennustyöryhmän mietinnöstä koskien suullisen todistelun
vastaanottamista tallenteelta. Viimeisin lausunto on annettu koskien rikosasioiden sovittelupalveluiden siirtoa oikeusministeriön hallinnonalalle.

Edelleen yhdistykseltä on pyydetty lausuntoa muun muassa koskien turvapaikanhakijoita avustavien lakimiesten pätevyyttä (määräpäivä 28.5.). Lausuntopyyntöihin ja annettuihin lausuntoihin voi käydä tutustumassa osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi

Mikäli lausuntojen suhteen on kysyttävää tai haluaisit olla vaikuttamassa annettavien lausuntojen sisältöön, voit olla yhteydessä esimerkiksi yhdistyksen sihteeriin Anssi Kyllöseen.