Ajankohtaista helmikuu 2021

Yhdistys on antanut alkuvuodesta 2021 oman lausuntonsa koskien selvitysmies Juhani A. Jokisen tekemää selvitys koskien oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista. Yhdistys on omassa lausunnossaan puoltanut viraston perustamista samalla korostaen riittävien henkilöstö- ja muiden resurssien turvaamista. Selvityksessä on esitetty muun muassa nykyisen toimipaikkaver-
koston säilyttämistä, mitä yhdistys myös on puoltanut.

Yhdistykseltä on pyydetty lausuntoa Videotallennustyöryhmän mietinnöstä koskien suullisen todistelun vastaanottamista tallenteelta. Lausunnon määräpäivä on 19.2.2021.

Tarkentavat VES-neuvottelut ovat parasta aikaa käynnissä. Pääluottamusmies Sari Ahon ohella oikeusavustajia on neuvotteluissa edustanut Heikki Kotajärvi ja Mirva Sihvonen. Sihvosen korvaa jatkossa Ulla Riekki.