Yhdistys

Julkiset Oikeusavustajat ry on 1970-luvulla alussa perustettu yhdistys, jonka sääntöjen mukaisena tehtävänä on muun muassa toimia julkisten oikeusavustajien tehtäviä hoitavien lakimiesten yhdyssiteenä ja valvoa heidän ammatillisia etujaan. Yhdistys tekee esityksiä ja antaa lausuntoja oikeusaputoimintaa, sekä oikeudenhoitoa koskevissa kysymyksissä. Yhdistys hoitaa myös käytännössä palkkausta koskevat neuvottelut oikeusministeriön kanssa koskien virastoeriä, tasa-arvoeriä tai järjestelyvaroja. Yhdistys on Lakimiesliitto ry:n jäsenyhdistys.

Yhdistykseen voi liittyä julkisen oikeusavustajan tehtäviä hoitava lakimies, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi.

Maksaneille jäsenille yhdistys tiedottaa ajantasaisesti työmarkkinoilla tapahtuvista merkittävistä muutoksista ja julkiseen oikeusapuun liittyvistä hankkeista. Luonnollisesti tiedotus ja jäsenistön kuuleminen keskittyy etenkin palkkaukseen tai muihin viranhoitoon liittyviin kysymyksiin.

Jäsenille yhdistys tiedottaa ajankohtaisista asioista sekä suoraan sähköpostitse, että vain jäsenille tarkoitettujen kotisivujen kautta. Jäsenyyden hinta on  noin kaksi euroa kuukaudessa eli 25 euroa vuodessa. Kunkin vuoden jäsenmaksusta päättää vuosittain keväällä kokoontuva yhdistyskokous.

Helpoimmin liittymisesi voit hoitaa ilmoittamalla siitä suoraan yhdistyksen puheenjohtajalle tai rahastonhoitajalle, tai nettisivujen kautta. Liittymällä saat tietoa ja voit vaikuttaa.