Oikeusavusta

Julkiset oikeusavustajat toimivat valtion ylläpitämissä oikeusaputoimistoissa.

Oikeusapu kuvataan seuraavalla tavalla oikeusministeriön sivuilla;

”Oikeusapu tarkoittaa sitä, että kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat.”

Ministeröin sivuilta saa tietoja oikeusavun edellytyksista ja toimistojen yhteystietoja.