Tuleva vuosikokous 2021

Yhdistyksen viime vuonna uudistetut säännöt mahdollistavat yhdistyksen yleisen kokouksen (vuosikokous) pitämisen marraskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen hallitus on linjannut, lähinnä vallitseva korona-tilanne huomioon ottaen, että yhdistyksen vuosikokous pidettäisiin kesälomien jälkeen syys-lokakuun aikana. Toiveena on, että tilanne olisi tuolloin sellainen, että mahdollisimman moni jäsen voisi halutessaan osallistua kokoukseen tautitilanteen estämättä paikan päällä. Kokouksen pitopaikaksi on kaa-
vailtu alustavasti Pirkanmaan aluetta. Kokoukseen osallistuminen tulee joka tapauksessa olemaan mahdollista myös etäyhteydellä, kuten yhdistyksen tältäkin osin uudistetuissa säännöissä sanotaan. Vuosikokouksesta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.