Kallelse till årsmötet

Julkiset oikeusavustajat rf håller sitt årsmöte 2020 i Birkalands rättshjälpsbyråns utrymmen (Häkiläpolku 1, Tammerfors) torsdag 28.5.2020 med början klo 15:00. Man kan delta i mötet på plats eller via Skype. Mera information i den finska kallelsen.